Wednesday, 5/10/2022 UTC+2
Internetowy Blog online!

Najistotniejsze reguły konstrukcji domu inteligentnego

Post by relatedRelated post

Najważniejsze reguły budowy domu inteligentnego
Wciąż drożejące koszty ogrzania mieszkań, a co za tym idzie wyższe także wydatki energii w każdej postaci, zachęcają do konstruowania domów, charakteryzujących się najwyższą termoizolacyjnością. Taki lokal mieszkalny będzie procentował przez całe lata, poprzez comiesięczne oszczędności na ogrzewaniu, którego koszt stanowi powyżej 60 procent całościowych kosztów powiązanych z energetyka domu. Domy energooszczędne oraz inteligentne żądają przy ich konstrukcji oraz budowie szeregu fundamentalnych zasad, dzięki którym do minimum obniżymy uciekanie ciepła z wnętrza mieszkania, a jednocześnie zapewnienie jak największej ilości ciepła branego z otoczenia – więcej na inteligentny dom zestaw. Tak w następstwie tego bryła domu powinna być w najwyższym stopniu zwarta, ściany i konstrukcja domu musi być zbudowana z materiałów gwarantujących właściwą izolacyjność. Rzecz jasna okna naszego budynku powinny być ustawione do granic możliwości do słońca, egzystencja tak oznaczanych mostków cieplnych należy ograniczyć do minimum. Instalacja grzewcza takiego domu ma wykorzystywać w maksymalnym stopniu energię odnawialną, dom powinien zaś być tak usytuowany, aby maksymalnie wykorzystywać – poprzez własną powierzchnię – promienie słoneczne padające na przestrzeń elewacji.

About